Kosta Boda

Kosta är moderbruket där man tillverkat glas sedan 1742.  Här finns det trendiga konstglaset vid sidan av det exklusiva, handblåsta servisglaset. Det är här Bertil Vallien verkar och gjuter i sand. Det är här nya konstnärer och formgivare har prövat sina vingar genom åren. Senast i raden är stipendiaten Ellen Ekh Åkesson. Samspelet mellan konstnärer och skickliga glasblåsare i hyttan är brukets signum sedan många år.

Namnet Kosta och placeringen mitt ute i mörka granskogen har sin egen historia –  två landshövdingar anlade ett glasbruk mitt emellan de båda residensstäderna Växjö och Kalmar. Deras efternamn Stael von Holstein och Koskull fick också ge namn åt bruket, Ko-sta. Runt det växte snart ett eget samhälle upp. Idag är Kosta det största glasbruket i Sverige och här tillverkas både varumärket Kosta Boda och Orrefors.

Kosta   prod1
Kosta   prod2
Kosta   loop intro

Brukets utveckling

Glasblåsarna hämtades till början från tyska Böhmen. Det tog många decennier innan svenskarna lärde sig blåsa glas. Vid Stockholmsutställningen 1897 fick Kosta kritik för att glaset mest liknande det som skapades ute i Europa. Då föddes idén att anställa egna formgivare.

Redan året därpå, 1898, anställde den första formgivaren, Gunnar G:son Wennerberg. Sedan dess har många kända konstnärer förknippats med Kosta och att arbeta med egna formgivare är fortfarande själva grunden för brukets sätt att kontinuerligt utveckla sortimentet.

Kosta   prod3
Tillbaka till översikten