Maria Bang Espersen   intro

Maria Bang Espersen

Mitt arbete är en ständig strävan efter mångfald och möjlighet och en påminnelse om att saker och ting kan vara annorlunda än vad de för närvarande är. Jag arbetar kring idén att alla saker är formbara, som glas, och att ingenting permanent kan definieras som rätt eller fel.

Mina experimentella verk i glas är därför inte bara en teknik utan också ett uttalande. En som säger att aldrig fastna i restriktiva normer eller följa etablerade hierarkier. Att snarare befrias från andras begränsningar och omvandla dem till positiva former. Mitt arbete är ett spel med möjligheter inom material och resultatet strider ofta mot klassiska regler om vad som är tillåtet i glas. I många av mina verk används knäckt glas, antingen som en estetisk kommentar eller som ett uttalande om förändring, utveckling och möjlighet.

Maria Bang Espersen   prod1
Maria Bang Espersen   prod2
Maria Bang Espersen   prod3
Tillbaka till översikten