The Glass Factory

En kreativ mötesplats, ett forum för konstnärlig förnyelse och ett kunskapscentrum inrymt i f.d. Boda Glasbruk. The Glass Factory har många funktioner och ambitioner. Här finns ca 50 000 glasföremål från 1700-talet och framåt samlade, och i hyttan uppmuntras glödande experiment.

I Boda fanns under 60- och 70-talen svenska glaslegender som Erik Höglund, Signe Persson-Melin, Monica Backström, Rolf Sinnemark och Kjell Engman. Idag bjuds konstnärer, formgivare, kulturinstitutioner och enskilda personer in för att ge nya perspektiv på samlingarna.

Dagliga demonstrationer ger allmänheten förståelse för glasets magi och i hyttan finns plats för enskilda konstnärer att hyra in sig och utveckla sina projekt. Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser är The Glass Factorys mål.

Glas Factory   prod1
Glas Factory   prod2
Glas Factory   prod3
Glas Factory   loop
Tillbaka till översikten